| Contact
 | Lid worden
 | 
Zoeken in de site

Locatie: > Home > Algemeen > De-vereniging > ALV

Algemene ledenvergadering 2019

Algemene ledenvergadering 2018

Het bestuur van de Tilburgse Watervrienden nodigt u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering 2019, welke gehouden wordt op:

Datum:  woensdag 17 april 2019
Plaats:  Wijkcentrum Heyhoef, Kerkenbospad 1, Tilburg
Tijd:       20 uur

AGENDA:

1: Opening vergadering.

2: Mededelingen voorzitter.

3: Ingekomen stukken.

4: Vaststellen agenda.

5: Vaststellen van het verslag van de vorige algemene ledenvergadering.

6: Jaarverslag van het bestuur en commissies.

7: Bestuursbeleid.

8: Huldiging jubilarissen.

Pauze

9: Verslag penningmeester.

10: Verslag kascontrole.

11: Vaststelling contributie

12: Vaststelling van de begroting

13: Benoeming bestuursleden.

14: Benoeming kascontrolecommissie.

15: Voorstellen.

16: Rondvraag.

17: Sluiting.
 

Met vriendelijke groet,

Het bestuurTilburgse Watervrienden
Telefoon: 06 - 53776424 (na 18 uur)
E-mail: gebruik ons contactformulier
Postadres: Postbus 5, 5000 AA Tilburg
Kamer van Koophandel nummer: 40258678
IBAN voor contributie: NL91 INGB 0001 9456 57

Social media

Facebook

© 2007-2020 Tilburgse Watervrienden
Voor het laatst aangepast op woensdag 27 november 2019.
Deze pagina is 352 keer bekeken (sinds 21 okt 2018).