| Contact
 | Kosten
 | Lid worden
 | 
Zoeken in de site
 | Zwemtijden

Locatie: > Home > Algemeen > De-vereniging > Ledenadministratie > Inschrijven

Inschrijven

Je moet de print knop onderaan deze pagina gebruiken om dit formulier uit te printen.
FormulierSluiten

Als je lid wilt worden van de zwemvereniging Tilburgse Watervrienden dan kun je dit doen via deze pagina of bij de controle aan het zwembad. 

Inschrijven voor een tweede activiteit kan alleen via de controle op het zwembad.

Het inschrijfgeld bedraagt € 10 en kan worden betaald via iDeal, een eenmalig incasso of bij de controle op het zwembad (contant of per pin).

Klik hier voor de zwemdagen, tijden en locaties.

Als het inschrijfgeld is betaald via iDeal, bij de controle of als via de eenmalige machtiging het bedrag van je rekening is afgeschreven dan is dit de bevestiging van je inschrijving.


Inschrijving nieuw lidmaatschap van zwemvereniging de Tilburgse Watervrienden
(t.a.v. de ledenadministratie)

Ondergetekende verklaart hiermee lid te willen worden van de Zwemvereniging Tilburgse Watervrienden en van de N.C.S. bij welke landelijke sportorganisatie de vereniging is aangesloten. Tevens verklaart ondergetekende zich te zullen houden aan de bepaling voor het lidmaatschap van de vereniging en van de N.C.S.

Ik wil deelnemen aan
Zwemles voor kinderen (Zwem-ABC en zwemvaardigheden)
Zwemles voor volwassenen (16+)
Voorkeur zwemuur De zwemtijden vindt u in het gedeelte algemeen op deze website. Dit is niet van toepassing bij bijvoorbeeld wedstrijdzwemmen en synchroonzwemmen.
Snorkelen
Snorkelen op zondag in de Reeshof van 11.10 tot 11.50 uur
Survival
Survival is op zondag in de Reeshof van 11.10 tot 11.50 uur
Synchroonzwemmen
De trainingen van de synchroonzwemgroep zijn op vrijdag van 19 tot 20.30 uur in de Drieburcht.
Wedstrijdzwemmen

De trainingen van de wedstrijdgroep zijn
op zaterdag van 15.15 uur tot 16.15 uur in de Drieburcht en
op dinsdag van 19 tot 20 uur in de Reeshof

Trimzwemmen (16+)
Voorkeur zwemuur
Senioren zwemmen (40+/55+)
Het zwemmen voor senioren is van 18 tot 19 uur in de Drieburcht.
Voorkeur zwemdag zwemles junioren
Geen voorkeur zwemdag
De wachtlijst is momenteel ongeveer 1,5 jaar voor de Reeshof en 2 jaar voor de Drieburcht.
Vrijdag - Reeshof
De wachtlijst voor vrijdag is momenteel ongeveer 1,5 jaar.
Zaterdag - Drieburcht
De wachtlijst voor zaterdag is momenteel ongeveer 2,5 jaar.
Zondag - Reeshof
De wachtlijst voor zondag is momenteel ongeveer 1,5 jaar.
Voorkeur zwemtijd vrijdag
Geen voorkeur vrijdag
Vrijdag 1 - 19.05 tot 19.45 uur (zwem-ABC)
Vrijdag 2 - 19.45 tot 20.25 uur (zwem-ABC en zwemvaardigheid 1, 2 en 3)
Voorkeur zwemtijd zaterdag
Geen voorkeur zaterdag
Zaterdag 1 - 12.35 tot 13.15 uur (zwem-ABC)
Zaterdag 2 - 13.15 tot 13.55 uur (zwem-ABC)
Zaterdag 3 - 13.55 tot 14.35 uur (zwem-ABC en zwemvaardigheid 1, 2 en 3)
Zaterdag 4 - 14.35 tot 15.15 uur (zwem-ABC, zwemvaardigheid 1, 2 en 3 en wereldzwemslagen)
Voorkeur zwemtijd zondag
Geen voorkeur zondag
Zondag 1 - 09.10 tot 9.50 uur (zwem-ABC en zwemvaardigheid 1, 2 en 3)
Zondag 2 - 09.50 tot 10.30 uur (zwem-ABC)
Zondag 3 - 10.30 tot 11.10 uur (zwem-ABC en zwemvaardigheid 1, 2 en 3)
Zondag 4 - 11.10 tot 11.50 uur (alleen plankspringen, snorkelen en survival)
Zwemervaring
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum Graag invullen als dag-maand-jaar
Geslacht

Hieronder kun je aangeven of er een instantie is die een deel van contributie betaalt. Als je de contributie zelf betaalt, dan kies je "Geen".

Bijdrage in de contributie Selecteer 1 van deze regelingen als u daar gebruik van maakt.
Relatienummer
Telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mailadres In de toekomst kunnen we u gaan informeren per e-mail
Ik wil de nieuwsbrief via e-mail ontvangen
Eventuele opmerkingen (over bijvoorbeeld gezondheid)

Onze vereniging bestaat volledig uit vrijwilligers. Graag willen we jou als lid of als ouder(s) van een jeugdlid, in de toekomst benaderen om te vragen een (kleine) taak als vrijwilliger/medewerker uit te voeren. Je mag ons natuurlijk ook altijd zelf benaderen.

Door onderstaand vakje aan te kruisen, geef je aan akkoord te gaan met onze statuten, ons huishoudelijk reglement, onze huisregels en ons privacyplan.

Ik ga akkoord met de voorwaarden voor lidmaatschap.
Ondertekening: (voor kinderen onder de 16 jaar tekent een van de ouders/verzorgers)
Datum Graag invullen als dag-maand-jaar
Handtekening: .....................................................
_____________________________________________________________________________________________
In te vullen door de Tilburgse Watervrienden
Datum opkomst:
Dag:
Inschrijfgeld:
Zwemuur:
Betaalwijze inschrijfgeld: Selecteer de wijze waarop u het inschrijfgeld wilt betalen.
_____________________________________________________________________________________________

Voor iDeal betalingen gebruiken wij betalingspartner Mollie. Zij handelen de betaling op een veilige manier af. Als je wilt, kun je je e-mailadres hieronder invullen om een kopie van het inschrijfformulier te ontvangen voor je eigen administratie.

 Stuur een kopie van het formulier naar het volgende e-mailadres: Bedrag: €
10,00

Het inschrijfgeld van € 10 wordt verrekend met de eerste factuur en hoef je dit nu dus nog niet te betalen.

 Stuur een kopie van het formulier naar het volgende e-mailadres: 


Als je deze pagina hebt ingevuld, klikt je onderaan op de knop Download PDF. Er wordt dan een pdf gemaakt. Print deze pagina uit en neem deze mee naar het zwembad op de dagen dat we zwemmen. Het formulier kun je daar inleveren bij de controle. Klik hier voor de zwemdagen, tijden en locaties.

Als het inschrijfgeld is betaald bij de controle (contant of per pin), dan is dit de bevestiging van je inschrijving.

Als je deze pagina hebt ingevuld, klik je onderaan op de knop Download PDF. Er wordt dan een pdf gemaakt die uit twee pagina's bestaat. Print deze twee pagina's uit, onderteken ze allebei en stuur ze op naar het secretariaat: Tilburgse Watervrienden, Postbus 5, 5000 AA  Tilburg.

Je kunt de ondertekende formulieren ook inscannen en e-mailen naar info@tilburgsewatervrienden.nl.

Je kunt de uitgeprinte en ondertekende formulieren ook naar het zwembad nemen op de dagen dat we zwemmen. De formulieren kun je daar inleveren bij de controle. Klik hier voor de zwemdagen, tijden en locaties.

Als het inschrijfgeld is betaald bij de controle of als via de eenmalige machtiging het bedrag van je rekening is afgeschreven dan is dit de bevestiging van je inschrijving.

Inschrijving nieuw lidmaatschap van zwemvereniging de Tilburgse Watervrienden
(t.a.v. de penningmeester)

EENMALIGE MACHTIGING

Ten behoeve van nieuw lid:
Voornaam (nieuw lid)
Tussenvoegsel (nieuw lid)
Achternaam (nieuw lid)
Geboortedatum (nieuw lid) Graag invullen als dag-maand-jaar

Hierbij machtigt ondergetekende:

Naam en voorletters
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel nummer
Rekeningnummer (IBAN)

Tot het afschrijven van het bedrag van 10 euro voor inschrijfgeld bij de Tilburgse Watervrienden op
rekeningnummer NL23RABO0108463877

Ondertekening:

Datum Graag invullen als dag-maand-jaar
Handtekening: .....................................................

Deze incasso is eenmalig. Het vermelde bedrag zal worden afgeschreven.
Incassant stelt ondergetekende tenminste 4 dagen van tevoren op de hoogte van de afschrijving.

Betaler heeft een terugboekingstermijn van 5 werkdagen.

Alleen volledig ingevulde formulieren kunnen in behandeling worden genomen.

Als je alle gegevens hebt ingevuld klikt je hieronder op 'download PDF'. Het inschrijfformulier en de machtiging worden dan aangemaakt in pdf-formaat. Daarna kun je deze uitprinten. Vergeet niet twee maal je handtekening te plaatsen voordat je ze opstuurt.


Als je problemen hebt met het inschrijfformulier laat het dan alsjeblieft aan ons weten. Klik hier.verplicht veld.

Zwemtijden

Hieronder vind je alle tijden en locaties waarop we zwemles en training geven. De tijden geven aan wanneer de lest start en eindigt. Je mag 10 minuten van tevoren om gaan kleden.

Tijdens feestdagen, schoolvakanties en het diplomazwemmen gaan de lessen soms niet door, kijk daarvoor in de agenda.

Zwemles (Zwem-ABC) voor kinderen (tot 18 jaar)

Je kunt uit de volgende tijden kiezen voor de zwemles van je kind. Klik hier voor de kosten.

De wachtlijst geldt voor beginnende zwemmers, kinderen die al in het diepe zwemmen kunnen vaak sneller instromen.

Vrijdag, zwembad Reeshof
Wachtlijst: ongeveer 1,5 jaar
Vr1 19.05 19.45
Vr2 19.45 20.25
Zaterdag, zwembad Drieburcht
Wachtlijst: ongeveer 2,5 jaar
Za 1 12.35 13.15
Za 2 13.15 13.55
Za 3 13.55 14.35
Za 4 14.35 15.15
Zondag, zwembad Reeshof
Wachtlijst: ongeveer 1,5 jaar
Zo 1 09.10 9.50
Zo 2 09.50 10.30
Zo 3 10.30 11.10

Zwemvaardigheid 1, 2 en 3 voor kinderen (tot 18 jaar)

Je kunt uit de volgende tijden kiezen voor de zwemles van je kind. Klik hier voor de kosten.

Vrijdag, zwembad Reeshof
Vr2 19.45 20.25
Zaterdag, zwembad Drieburcht
Za 3 13.55 14.35
Za 4 14.35 15.15
Zondag, zwembad Reeshof
Zo 1 09.10 9.50
Zo 3 10.30 11.10

Wedstrijdzwemmen

De wedstrijdgroep traint 2 keer per week op onderstaande tijden en locaties.  Klik hier voor de kosten.

Dinsdag, zwembad Reeshof
W 19.00 20.00
Zaterdag, zwembad Drieburcht
W 15.20 16.20

Synchroonzwemmen

De junioren zwemmen in F1, de senioren zwemmen in F2. Klik hier voor de kosten.

Vrijdag, zwembad Drieburcht
F1 19.00 20.30
F2 20.30 21.30

40+ en 55+ zwemmen

Vrijdag, zwembad Drieburcht
Senioren 18.00 19.00

Wereldzwemslagen 1, 2 en 3

Zaterdag, zwembad Drieburcht
Za 4 14.35 15.15

Snorkelen 1, 2 en 3

Zondag, zwembad Reeshof
Zo 4 11.10 11.50

Survival 1, 2 en 3

Zondag, zwembad Reeshof
Zo 4 11.10 11.50

Zwemles (Zwem-ABC) voor volwassenen (vanaf 18 jaar)

Je kunt uit de volgende tijden kiezen voor zwemles voor volwassenen. Klik hier voor de kosten.

Dinsdag, zwembad Reeshof
DI1 20.05 20.45
DI2 20.50 21.30

Trimzwemmen voor volwassenen (vanaf 18 jaar)

Je kunt uit de volgende tijden kiezen voor trimzwemmen voor volwassenen. Klik hier voor de kosten. 

Dinsdag, zwembad Reeshof
DI1 20.05 20.45
DI2 20.50 21.30

Zwemvaardigheid 1, 2 en 3 voor volwassenen (vanaf 18 jaar)

Je kunt uit de volgende tijden kiezen voor zwemles voor volwassenen. Klik hier voor de kosten.

Dinsdag, zwembad Reeshof
DI1 20.05 20.45
DI2 20.50 21.30

Zwemvereniging Tilburgse Watervrienden

Aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond
Koninklijk goedgekeurd 31-12-1971
Telefoon: 06 - 53 77 64 24
E-mail: gebruik ons contactformulier
Postadres: Postbus 5, 5000 AA Tilburg
Kamer van Koophandel nummer: 40258678
IBAN voor contributie: NL91 INGB 0001 9456 57


WhatsApp Facebook

© 2021 Zwemvereniging Tilburgse Watervrienden
Voor het laatst aangepast op vrijdag 23 juli 2021.