| Contact
 | Lid worden
 | 
 

Locatie: > Home > Algemeen > De-vereniging > Ledenadministratie > Inschrijven

Inschrijven

U moet de print knop onderaan deze pagina gebruiken om dit formulier uit te printen.
FormulierSluiten

Als u of uw kind lid wilt worden van de zwemvereniging Tilburgse Watervrienden dan kunt u dit via deze pagina of bij de controle aan het zwembad. 

Inschrijven voor een tweede activiteit kan alleen via de controle op het zwembad.

Het inschrijfgeld bedraagt € 10 en kan worden betaald via iDeal, een eenmalig incasso of bij de controle op het zwembad (contant of per pin).

Klik hier voor de zwemdagen, tijden en locaties.

Als het inschrijfgeld is betaald via iDeal, bij de controle of als via de eenmalige machtiging het bedrag van uw rekening is afgeschreven dan is dit de bevestiging van uw inschrijving.


Inschrijving nieuw lidmaatschap van zwemvereniging de Tilburgse Watervrienden
(t.a.v. de ledenadministratie)

Ik verklaar hiermee lid te willen worden van de Zwemvereniging Tilburgse Watervrienden en van de N.C.S. bij welke landelijke sportorganisatie de vereniging is aangesloten. Tevens verklaart ondergetekende zich te zullen houden aan de bepaling voor het lidmaatschap van de vereniging en van de N.C.S.

Ik wil deelnemen aan
Zwemles voor kinderen
Zwemles voor volwassenen (16+)
Voorkeur zwemuur De zwemtijden vindt u in het gedeelte algemeen op deze website. Dit is niet van toepassing bij bijvoorbeeld wedstrijdzwemmen en synchroonzwemmen.
Synchroonzwemmen
De trainingen van de synchroonzwemgroep zijn op vrijdag van 19 tot 20.30 uur in de Drieburcht
Wedstrijdzwemmen

De trainingen van de wedstrijdgroep zijn
op zaterdag van 15.15 uur tot 16.15 uur in de Drieburcht en
op dinsdag van 19 tot 20 uur in de Reeshof

Trimzwemmen (16+)
Voorkeur zwemuur
Senioren zwemmen (40+/55+)
Het zwemmen voor senioren is van 18 tot 19 uur in de Drieburcht.
Voorkeur zwemdag zwemles junioren
Geen voorkeur zwemdag
Vrijdag - Reeshof
De wachtlijst bedraagt op vrijdag momenteel ongeveer 1 jaar.
Zaterdag - Drieburcht
De wachtlijst bedraagt op zaterdag momenteel ongeveer 2 jaar.
Zondag - Reeshof
De wachtlijst bedraagt op zondag momenteel ongeveer 1 jaar.
Voorkeur zwemtijd vrijdag
Geen voorkeur vrijdag
Vrijdag 1 - 19.05 tot 19.45 uur (zwem-ABC)
Vrijdag 2 - 19.45 tot 20.25 uur (zwem-ABC en zwemvaardigheid 1, 2 en 3)
Voorkeur zwemtijd zaterdag
Geen voorkeur zaterdag
Zaterdag 1 - 12.35 tot 13.15 uur (zwem-ABC)
Zaterdag 2 - 13.15 tot 13.55 uur (zwem-ABC)
Zaterdag 3 - 13.55 tot 14.35 uur (zwem-ABC en zwemvaardigheid 1, 2 en 3)
Zaterdag 4 - 14.35 tot 15.15 uur (zwem-ABC en wereldzwemslagen)
Voorkeur zwemtijd zondag
Geen voorkeur zondag
Zondag 1 - 09.10 tot 9.50 uur (zwem-ABC en zwemvaardigheid 1, 2 en 3)
Zondag 2 - 09.50 tot 10.30 uur (zwem-ABC en plankspringen)
Zondag 3 - 10.30 tot 11.10 uur (zwem-ABC en zwemvaardigheid 1, 2 en 3)
Zondag 4 - 11.10 tot 11.50 uur (alleen snorkelen en survival)
Zwemervaring
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum Graag invullen als dag-maand-jaar
Geslacht
Bijdrage in de contributie Selecteer 1 van deze regelingen als u daar gebruik van maakt.
Relatienummer
Telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mailadres In de toekomst kunnen we u gaan informeren per e-mail
Ik wil de nieuwsbrief via e-mail ontvangen
Eventuele opmerkingen (over bijvoorbeeld gezondheid)

Onze vereniging bestaat volledig uit vrijwilligers. Graag willen we u als lid of als ouder(s) van een jeugdlid, in
de toekomst benaderen om u te vragen een (kleine) taak als vrijwilliger/medewerker uit te voeren. U mag
ons natuurlijk ook altijd zelf benaderen.

Door onderstaand vakje aan te kruisen, geeft u aan akkoord te gaan met onze statuten, ons huishoudelijk reglement, onze huisregels en ons privacyplan.

Ik ga akkoord met de voorwaarden voor lidmaatschap.
Ondertekening: (voor kinderen onder de 16 jaar tekent een van de ouders/verzorgers)
Datum Graag invullen als dag-maand-jaar
Handtekening: .....................................................
_____________________________________________________________________________________________
In te vullen door de Tilburgse Watervrienden
Datum opkomst:
Dag:
Inschrijfgeld:
Zwemuur:
Betaalwijze inschrijfgeld: Selecteer de wijze waarop u het inschrijfgeld wilt betalen.
_____________________________________________________________________________________________

Voor iDeal betalingen gebruiken wij betalingspartner Mollie. Zij handelen uw betaling op een veilige manier af. Als u wilt, kunt u uw e-mailadres hieronder invullen om een kopie van het inschrijfformulier te ontvangen voor uw eigen administratie.

 Stuur een kopie van het formulier naar het volgende e-mailadres: Bedrag: € 10,00

Het inschrijfgeld van € 10 wordt verrekend met uw eerste factuur en hoeft u dit nu dus nog niet te betalen.

 Stuur een kopie van het formulier naar het volgende e-mailadres: 


Als u deze pagina heeft ingevuld, klikt u onderaan op de knop Download PDF. Er wordt dan een pdf gemaakt. Print deze pagina uit, en neem deze mee naar het zwembad op de dagen dat we zwemmen. Het formulier kunt u daar inleveren bij de controle. Klik hier voor de zwemdagen, tijden en locaties.

Als het inschrijfgeld is betaald bij de controle (contant of per pin), dan is dit de bevestiging van uw inschrijving.

Als u deze pagina heeft ingevuld, klikt u onderaan op de knop Download PDF. Er wordt dan een pdf gemaakt die uit twee pagina's bestaat. Print deze twee pagina's uit, onderteken ze allebei en stuur ze op naar het secretariaat: Tilburgse Watervrienden, Postbus 5, 5000 AA  Tilburg.

U kunt de ondertekende formulieren ook inscannen en e-mailen naar info@tilburgsewatervrienden.nl.

U kunt de uitgeprinte en ondertekende formulieren ook naar het zwembad nemen op de dagen dat we zwemmen. De formulieren kunt u daar inleveren bij de controle. Klik hier voor de zwemdagen, tijden en locaties.

Als het inschrijfgeld is betaald bij de controle of als via de eenmalige machtiging het bedrag van uw rekening is afgeschreven dan is dit de bevestiging van uw inschrijving.

Inschrijving nieuw lidmaatschap van zwemvereniging de Tilburgse Watervrienden
(t.a.v. de penningmeester)

EENMALIGE MACHTIGING

Ten behoeve van nieuw lid:
Voornaam (nieuw lid)
Tussenvoegsel (nieuw lid)
Achternaam (nieuw lid)
Geboortedatum (nieuw lid) Graag invullen als dag-maand-jaar

Hierbij machtigt ondergetekende:

Naam en voorletters
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel nummer
Rekeningnummer (IBAN)

Tot het afschrijven van het bedrag van 10 euro voor inschrijfgeld bij de Tilburgse Watervrienden op
rekeningnummer NL23RABO0108463877

Ondertekening:

Datum Graag invullen als dag-maand-jaar
Handtekening: .....................................................

Deze incasso is eenmalig. Het vermelde bedrag zal worden afgeschreven.
Incassant stelt ondergetekende tenminste 4 dagen van tevoren op de hoogte van de afschrijving.

Betaler heeft een terugboekingstermijn van 5 werkdagen.

Alleen volledig ingevulde formulieren kunnen in behandeling worden genomen.

Als u alle gegevens hebt ingevuld klikt u hieronder op 'download PDF'. Het inschrijfformulier en de machtiging worden dan aangemaakt in pdf-formaat. Daarna kunt u deze uitprinten. Vergeet niet twee maal uw handtekening te plaatsen voor dat u ze opstuurt.


Als u problemen heeft met het inschrijfformulier laat het dan a.u.b. weten. Klik hier.verplicht veld.

Zwemtijden

Kijk in de agenda voor de dagen dat de zwemlessen niet doorgaan.

Dinsdag, zwembad Reeshof
W 19:00-20:00 Wedstrijdzwemmen
DI1 20:05-20:45 Senioren: zwem-ABC + zwemvaardigheden + trim-zwemmen
DI2 20:50-21:30 Senioren: zwem-ABC + zwemvaardigheden + trim-zwemmen
 
Vrijdag, zwembad Reeshof
VR2 19:05-19:45 Junioren: zwem-ABC
VR3 19:45-20:25 Junioren: zwem-ABC + zwemvaardigheid 1, 2, 3
 
Vrijdag, zwembad Drieburcht
VR1 18:00-19:00 40+/55+ zwemmen
F 19:00-21:30 Synchroonzwemmen
 
Zaterdag, zwembad Drieburcht
Za 1 12:35-13:15 Junioren: zwem-ABC
Za 2 13:15-13:55 Junioren: zwem-ABC
Za 3 13:55-14:35 Junioren: zwem-ABC + zwemvaardigheid 1, 2, 3
Za 4 14:35-15:15 Junioren: zwem-ABC + wereldzwemslagen
Zaterdag, zwembad Drieburcht
 W 15:15-16:15 Wedstrijdgroep training
 
Zondag, zwembad Reeshof
Zo 1 09:10-9:50 Junioren: zwem-ABC + zwemvaardigheid 1, 2, 3
Zo 2 09:50-10:30 Junioren: zwem-ABC + plankspringen
Zo 3 10:30-11:10 Junioren: zwem-ABC + zwemvaardigheid 1, 2, 3
Zo 4 11:10-11:50 Junioren: snorkelen + survival    

Tilburgse Watervrienden
Telefoon: 06 - 53776424 (na 18 uur)
E-mail: gebruik ons contactformulier
Postadres: Postbus 5, 5000 AA Tilburg
Kamer van Koophandel nummer: 40258678
IBAN voor contributie: NL91 INGB 0001 9456 57

Social media

Facebook

© 2007-2019 Tilburgse Watervrienden
Voor het laatst aangepast op zondag 03 februari 2019.
Deze pagina is 801 keer bekeken (sinds 21 okt 2018).