| Contact
 | Lid worden
 | 
 

Locatie: > Home > Algemeen > Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Binnen de vereniging is een vertrouwenspersoon aangesteld, deze is het aanspreekpunt bij problemen van leden van de vereniging met betrekking tot ongewenst gedrag. Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn: seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld, discriminatie of het vermoeden van een misstand.

Voor alle andere klachten kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure.

De vertrouwenspersoon treedt niet in de plaats van bestaande procedures. Wordt een probleem bij de vertrouwenspersoon gemeld, dan zal deze allereerst toetsen of de kwestie niet al in behandeling is bij verantwoordelijke instanties of functionarissen, of daar kan worden neergelegd. Is dat het geval dan zal de vertrouwenspersoon zich terughoudend opstellen.

Vertrouwelijkheid

Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid zijn sleutelwoorden in de werkwijze van de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is dan ook verplicht tot een vertrouwelijke behandeling van alle informatie.

U kunt de vertrouwenspersoon bereiken door een e-mail te sturen naar: vertrouwenspersoon@tilburgsewatervrienden.nl

De Tilburgse Watervrienden heeft als doel om op een veilige, leuke en leerzame manier allerlei (zwem-)activiteiten aan te bieden aan jong en oud.

Bij meningsverschillen zoeken we graag gezamenlijk naar een oplossing. Als er geen oplossing wordt gevonden, dan kunt u via deze klachtenprocedure proberen om een alsnog een gepaste oplossing voor alle betrokkenen.

Een klacht kan worden ingediend middels het contactformulier dat te krijgen is bij de controlemedewerkers van de Tilburgse Watervrienden tijdens de zwemuren van de vereniging. Dit formulier kan weer ingeleverd worden bij de controlemedewerkers. Op het formulier dient duidelijk vermeld te worden dat het een klacht betreft.

Een klacht kan ook via het contactformulier op de site.

In de klacht dienen ten minste de volgende gegevens vermeld te worden:

1. Gegevens van het lid waar het om gaat:
2. Discipline waarover de klacht gaat
3. Omschrijving van de klacht

Binnen één week na ontvangst ontvangt u een ontvangstbevestiging van de klacht, met daarin de te nemen vervolgstappen en de contactpersoon voor de afhandeling.

Als de klacht bij de juiste commissie terecht is gekomen worden de volgende stappen doorlopen:

Tilburgse Watervrienden
Telefoon: 06 - 53776424 (na 18 uur)
E-mail: gebruik ons contactformulier
Postadres: Postbus 5, 5000 AA Tilburg
Kamer van Koophandel nummer: 40258678
IBAN voor contributie: NL91 INGB 0001 9456 57

Social media

Facebook

© 2007-2019 Tilburgse Watervrienden
Voor het laatst aangepast op donderdag 03 oktober 2019.
Deze pagina is 225 keer bekeken (sinds 20 okt 2018).