| Contact
 | Kosten
 | Lid worden
 | 
Zoeken in de site
 | Zwemtijden

Locatie: > Home > Wedstrijdzwemmen > Wedstrijden

Wedstrijden

De Wedstrijdgroep van de Tilburgse Watervrienden doen mee aan diverse wedstrijden.
Daarnaast zijn er natuurlijk de clubkampioenschappen met de verkiezing van zwemmer en zwemster van het jaar.

Gebruik het menu om meer te weten te komen over de diverse wedstrijden.

Uitleg opstelling van zwemmers.

Alle zwemmers worden volgens de NCS-reglementen ingedeeld in de volgende leeftijdscategorieën.

Voor de categorie bepaling geldt dat in het seizoen dat een deelnemer een leeftijd bereikt, gerekend met als peildatum 31 december van dat seizoen.

Clubkampioenschappen

Ieder jaar organiseren we clubkampioenschappen. Dit is een wedstrijd waar iedere zwemmer van onze wedstrijdgroep aan mee moet doen. Hierbij word door iedereen alle slagen gezwommen in de afstanden die bij de leeftijdscategorie horen.

vl = vlinderslag, rs = rugslag, ss = schoolslag, vs = vrije slag, ws = wisselslag.

WVNL-Landelijke Zwemcompetitie

De WVNL Landelijke Zwemcompetitie is een competitie waaraan de wedstrijdzwemmende verenigingen van de NCS deel kunnen nemen. Dit kan met één of meerdere ploegen per vereniging of met een combinatieploeg bestaand uit leden van meerdere verenigingen.De competitie is opgedeeld in verschillende regio's. In iedere regio zijn er maximaal zes ploegen ingedeeld.

Het programma van de WVNL-Landelijke Zwemcompetitie is verdeeld over drie wedstrijddagen. De drie regionale wedstrijddagen zijn: 

Daarnaast is er een landelijke finalewedstrijd waaraan de verenigingen uit alle afdelingen deelnemen:

Valt een van deze wedstrijddagen samen met een erkende feestdag dan stelt de CWZ een andere datum vast.

Voor alle regiowedstrijden kunnen op persoonlijke nummers maximaal drie deelnemers per ploeg worden ingeschreven en voor de finalewedstrijd maximaal twee deelnemers per ploeg. 

Voor alle regiowedstrijden kunnen op estafettenummers maximaal twee estafetteteams per ploeg worden ingeschreven en voor de finalewedstrijd maximaal één estafetteteam per ploeg.

De ploeg met het laagste aantal punten (seconden) na afloop van de finalewedstrijd mag zich "KAMPIOEN WVNL-LANDELIJKE ZWEMCOMPETITIE' van dat seizoen noemen.

In de NCS LZC wedstrijden worden de categorieën A & B gecombineerd tot één categorie A/B en dit wordt ook zo gedaan met de categorieën E & F tot E/F.

De meeste wedstrijden worden als volgt ingedeeld. Dit kan per wedstrijd verschillen en is afhankelijk van het aantal zwemmers dat beschikbaar is voor de betreffende leeftijdscategorie/

Hoe kan een zwemmer punten verdienen voor het team op één van de competitie dagen?

Een zwemmer verdient al punten (seconden) voor het team door deel te nemen aan de onderdelen waar hij door de Ploegleider voor is ingedeeld. Elke zwemmer verdient dus altijd punten voor de vereniging door mee te doen, ook al wordt hij/zij laatste. De zwemmer kan natuurlijk meer punten verdienen op het gezwommen onderdeel door een snellere tijd te zwemmen..

Hoe kunnen wij als team er voor zorgen dat wij zo hoog mogelijk op de ranglijst komen te staan?

Onthoud goed: Op elk onderdeel waar wij als team geen zwemmer kunnen laten zwemmen, verdienen wij GEEN punten en worden wij als TEAM benadeeld!!


Nederlandse Zwemkampioenschappen WVNL

De NCS-Zwemkampioenschappen worden elk jaar op de tweede en de derde zondag van de maand maart gehouden. Tijdens deze twee wedstrijddagen komen alle wedstrijdslagen aan bod voor zowel de 100m. als voor de 200m.

De NCS Zwemkampioenschappen zijn de belangrijkste individuele kampioenschappen binnen de NCS. De deelnemers strijden om de titel “NCS Kampioen” in vier leeftijdscategorieën. Categorie C voor 12 en 13 jarigen, Categorie D voor 14 en 15 jarigen, Categorie E voor 16 en 17 jarigen en de categorie F voor 18 en ouder. De peildatum is 31 december van het betreffende jaar. De deelnemers in de categorie C komen alleen uit op de 100m nummers.

De Commissie Wedstrijd Zwemmen (CWZ) van de NCS publiceert ieder voorafgaand jaar, limiet- en vervangende tijden. Indien gedurende het seizoen een limiet wordt behaald dan kwalificeert de zwemmer zich voor deelname aan deze wedstrijden. Na de indeling van de gekwalificeerde zwemmers worden niet volle series aangevuld met de snelste zwemmers die gedurende het seizoen een vervangende tijd hebben gerealiseerd.

WVNL-Lange Baan Wedstrijden

Met de NCS-wedstrijden worden de NCS Sprint en NCS 100m zwemwedstrijd bedoeld.

Beide wedstrijden worden verzwommen in een 50m bassin, de 100m NCS zwemwedstrijd word gehouden in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion te Eindhoven. De NCS Sprintwedstrijd wordt door de CWZ georganiserd en gehouden in het Sloterparkbad te Amsterdam

Verenigingen kunnen voor deze wedstrijden zwemmers inschrijven met resultaten van door de NCS goedgekeurde wedstrijden. Naar aanleiding van de binnengekomen inschrijvingen zal de CWZ startplaatsen toekennen aan de snelste zwemmers per onderdeel. Net zoals de BZK-wedstrijden gaat het hier om individuele resultaten en niet om een verenigingsresultaat zoals bij de landelijke zwemcompetie.

De NCS Sprint zwemwedstrijd wordt ieder jaar op de tweede zondag van februari georganiseerd.
Aan deze wedstrijd kan worden deelgenomen door zwemmers in de leeftijdscategorie A, B, C, D, E en F. Voor iedere leeftijdscategorie komen de 50m vlinder-, rug-, school- en vrije slag aan bod.

De NCS 100m zwemwedstrijd wordt ieder jaar op de tweede zondag van december georganiseerd.

Aan deze wedstrijd kan worden deelgenomen door zwemmers in de leeftijdscategorie B, C, D, E en F. Net zoals bij de Sprint wedstrijd komen hier de vlinder-, rug-, school- en vrije slag aan bod, maar nu in een afstand van 100m. Alle deelnemers moeten een tijd hebben gezwommen op de 100m op een wedstrijd na 1 januari van het huidige jaar. Voor zwemmers van de leeftijdscategorie B geld dat de inschrijftijden 50m tijden dienen te zijn.

Masters

Als je als zwemmer 20 jaar of ouder bent, kun je deelnemen aan de Masterwedstrijden. De NCS Master zwemkampioenschappen wordt ieder jaar op de eerste zondag van oktober gehouden. Het NCS Masterzwemmen beoogt conditieverbetering en sportieve vriendschap onder deelnemers.

De leeftijdsgroepen bij het NCS Masterzwemmen worden bepaald door het zwemnummer, te weten:


Bij individuele zwemnummers worden de zwemmers in 5-jarige leeftijdsgroepen opgedeeld, zo ver doorgaand als nodig. Bv. 20-24, 25 – 29, 30 -  34, 35 – 39, 40 – 44, 45 – 49 en 50 – 55.

Bij estafette zwemnummers worden de estafetteploegen ingedeeld in leeftijdsgroepen afhankelijk van de som van de leeftijden van de ploegleden in hele jaren. Bv. voor een estafetteploeg van 4 leden geldt dan: 100 – 119, 120 – 159, 160 – 199, 200 – 239, en zo ver doorgaand als nodig.


Ook zijn er verenigingen die wedstrijden organiseren voor de masters.

Zuidcompetitie

Wij doen incidenteel mee aan een sprintwedstrijd van de Zuid Competitie. Dit is een onderlinge competitie van een aantal bij de NCS aangesloten verenigingen in het zuiden van ons land.

Wedstrijden op uitnodiging

Wij krijgen jaarlijks een aantal uitnodigingen om deel te nemen aan wedstrijden die door andere verenigingen worden georganiseerd. Er wordt dan in overleg bekeken aan welke wedstrijden wij deel kunnen nemen.


Brevetzwemmen

Binnen de NCS wordt er ook de mogelijkheid geboden om voor zogenaamde prestatie brevetten af te zwemmen. Hierbij moeten dan de slagen vlinderslag, rugslag, schoolslag en borstcrawl worden gezwommen. Afhankelijk van het brevet waarvoor af wordt gezwommen, moeten er 25, 50 of 100 meter afstanden worden gezwommen. Deze zwemslagen moeten binnen een bepaalde tijd worden afgelegd om het brevet te halen. In het bijgevoegde bestand staan de eisen vermeld. Als we brevetzwemmen organiseren, proberen we voldoende officials te regelen, zodat het brevetzwemmen ook als een officiele wedstrijd geldt. Alle zwemmers beginnen bij brevet 1, als er een brevet gehaald is, mag men de volgende keer op op het volgende brevet.


Voetnoot: Teksten in het bovenstaande overzicht zijn deels overgenomen van de site van de NCS Commissie Wedstrijdzwemmen. De uitslagen van de verschillende wedstrijden waar wij aan deel nemen zijn te vinden op deze site.Zwemvereniging Tilburgse Watervrienden

Aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond
Koninklijk goedgekeurd 31-12-1971
Telefoon: 06 - 53 77 64 24
E-mail: gebruik ons contactformulier
Postadres: Postbus 5, 5000 AA Tilburg
Kamer van Koophandel nummer: 40258678
IBAN voor contributie: NL91 INGB 0001 9456 57


WhatsApp Facebook

© 2021 Zwemvereniging Tilburgse Watervrienden
Voor het laatst aangepast op dinsdag 22 juni 2021.